Bán Đất Đăk Nông 1,5 ha + 3 sào ruộng. Giá 700 triệu. LH 0972158358/(Đã Bán)

Bán rẫy cà phê 1000 cây. Tiêu 400 trụ thu chính. Đất có mương nước chạy ngang chân rẫy. Có 3 sào đất ruộng có thể múc ao nuôi cá. Đất thuộc xã Đăk Buk So huyện Tuy Đức. Đăk Nông.

Bán Đất Đăk Nông 1,5 ha + 3 sào ruộng. Giá 700 triệu. LH 0972158358/(Đã Bán)


Tác giả: Bán Đất Đăk Nông chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE