BÀI 1- TRIẾT LÝ LÀM GIÀU CHÂN CHÍNH l KHỞI NGHIỆP - TS HUỲNH THANH ĐIỀN

Chia sẻ trực tuyến của Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền về KHỞI NGHIỆP: TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HÀNH ĐỘNG
Chường trình phát trực tiếp vào 22 giờ mỗi tối trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

BÀI 1- TRIẾT LÝ LÀM GIÀU CHÂN CHÍNH l KHỞI NGHIỆP – TS HUỲNH THANH ĐIỀN


Tác giả: Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE