Bậc Thầy Thuyết Trình - Rèn Luyện Khẩu Hình

[DienThuyet.vn] Giảng viên Trần Nam Anh, chủ nhiệm khoa tiếng nói tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM hướng dẫn cách rèn luyện khẩu hình để tránh phát âm sai.

Video clip từ khóa học BẬC THẦY THUYẾT TRÌNH của Diễn giả Quách Tuấn Khanh và các cộng sự. Xem chi tiết tại http://bacthaythuyettrinh.dienthuyet.vn

Bậc Thầy Thuyết Trình – Rèn Luyện Khẩu Hình


Tác giả: Diễn Giả Quách Tuấn Khanh chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE