Áp dụng biện pháp quản lý đối với người đến, trở về từ các địa phương áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg

Bắt đầu từ 00 giờ ngày 05/6/2021, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với người từng đến, về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp tục tạm dừng các hoạt động, dịch vụ theo Công văn số 4983/UBND-VHXH ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh. Riêng các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại, nhưng chỉ được phục vụ mang về, không được phục vụ tại chỗ.
———–
LONG AN TV – Kênh YouTube chính thức của Đài PT&TH Long An.
🔔Đăng Ký Youtube: https://longantv.page.link/dangky
🎉Website: http://la34.com.vn/
#LongAnTV
#LA34
#television

Áp dụng biện pháp quản lý đối với người đến, trở về từ các địa phương áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg


Tác giả: LONG AN TV chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE