A Jay Chinese|Mẹo Phân Biệt Nhanh "一点儿" “一下儿” “一会儿”  - 中文语法 #29

5 Từ Tiếng Trung Mỗi Ngày: Mẹo Phân Biệt Nhanh “一点儿” “一下儿” “一会儿” – 中文语法 #29

PHÁT ÂM TIẾNG TRUNG CHUẨN NHƯ NGƯỜI BẢN XỨ🎵PHÁT ÂM TIẾNG TRUNG CHUẨN NHƯ NGƯỜI BẢN XỨ🎵❤

#phanbiet一点儿一下儿一会儿 #一点儿 #一会儿 #一下儿 #nguphaptiengtrung #中文语法 #tiengtrunggiaotiep #phienamtiengtrung #tiengtrungonline #nguphaptiengtrung #tiengtrungtheochude#hoctiengtrungonline #tuhoctiengrung #hoctiengtrungcophienam #tuhoctiengtrung #tiengtrunghieuqua #hoctiengtrungcoban

🔊 Nếu bạn thấy hay thì Subcribes và ấn chuông 🔔 thông báo để không bỏ lỡ video mới :3

√Follows Tiếng Trung Hiệu Quả A Jay:
+Facebook: https://www.facebook.com/tiengtrunghieuqua/

+Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCA770QuRdQeDKGVowXadO6A?view_as=subscriber

+Web: http://tiengtrunghieuqua.com/

A Jay Chinese|Mẹo Phân Biệt Nhanh "一点儿" “一下儿” “一会儿” – 中文语法 #29


Tác giả: A Jay Chinese chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE