6000 GIỜ NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM TẤM THẠCH CAO SIÊU BẢO VỆ

Đội ngũ phát triển sản phẩm mới của Vĩnh Tường-Gyproc đã nghiên cứu và làm việc suốt quá trình hơn 8 tháng, thử nghiệm trên 6000 tấm để mang đến những tấm thạch cao SIÊU BẢO VỆ chất lượng – Sản phẩm thạch cao đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của Châu Âu về khả năng thanh lọc không khí.
Kết quả thử nghiệm của Eurofins đã chứng nhận sản phẩm tấm thạch cao SIÊU BẢO VỆ có khả năng thanh lọc không khí lên đến 85 %. Về độ bền, tính năng của tấm thạch cao SBV cũng đáp ứng được yêu cầu bền vững trong 50 năm.

6000 GIỜ NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM TẤM THẠCH CAO SIÊU BẢO VỆ


Tác giả: Vĩnh Tường – Gyproc chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE