6 bước để mở thẻ tín dụng cùng VPBank NEO

Sở hữu ngay thẻ tín dụng VPBank thần thánh cùng siêu ứng dụng VPBank NEO

Bước 1: Chọn “Dịch vụ thẻ” tại màn hình chính
Bước 2: Chọn “mở thẻ”
Bước 3: Chọn “Loại thẻ mong muốn”
Bước 4: Nhập thông tin đăng ký
Bước 5: Xác nhận thông tin và Xác thực OTP
Bước 6: Đăng ký thành công, VPBank gửi thông tin phê duyệt qua Email

VPBANK NEO – NGÂN HÀNG SỐ TOÀN NĂNG
“LƯỚT CHUNG NHỊP SỐNG” 🏄
Nhanh tay đăng ký VPBank NEO để trải nghiệm ngay hôm nay! Nếu chưa tải ứng dụng VPBank, truy cập vào link để tải các bạn nhé: https://vpo.page.link/download_app
#VPBank #VPBankNEO #Luotchungnhipsong #nganhangsotoannang

6 bước để mở thẻ tín dụng cùng VPBank NEO


Tác giả: VPBank chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE