5 Bài Học Vô Giá Đã Cứu Sống Đời Tôi | Web5ngay

Mến chào tất cả quý vị và các bạn.
Hiện tại, thì tui đã up hơn 300 video lên kênh Web5ngay Việt Nam rồi.
300 video thì khá là dài. Và có lẽ sẽ có nhiều bạn mong muốn 1 video tổng hợp tất cả những gì tinh túy nhất đứng đằng sau hơn 300 bài đó.
Ok, tui làm thôi hihi.
10 bài học tinh túy nhất trong học viện hơn 300 video, sẽ tổng hợp lại trong duy nhất 1 bài này.
10 bài học hày, ko chỉ gắn liền với hơn 300 video, mà còn gắn liền với cuộc đời nhân quả của tôi nữa.
Những khi buồn, những ngày nghèo khổ, những lúc cự kỳ tuyệt vọng, những lúc bị người khác coi thường, nếu ko có 10 bài học này, thì ko biết đời tôi giờ thế nào luôn đó.
Xin mạn phép gọi đây là: 5 bài học vô giá đã cứu sống đời tôi.
Và xin cảm ơn tất cả nhưng cơ duyên, kinh nghiệm, và kiến thức khoa học mà tôi học được, đã giúp nâng cấp đời tôi.

Bố cục:
0:00 Yêu các bạn
1:32 Bài học 1
8:30 Bài học 2
14:10 Bài học 3
20:22 Bài học 4
28:03 Bài học 5

#bhth #web5ngay #baihoc #kienthuc

5 Bài Học Vô Giá Đã Cứu Sống Đời Tôi | Web5ngay


Tác giả: Web5Ngay chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE