4 Văn hoá cực kì khó hiểu của người Đức / Kulturschocks

4 Văn hoá cực kì khó hiểu của người Đức / Kulturschocks

4 Văn hoá cực kì khó hiểu của người Đức / Kulturschocks

4 Văn hoá cực kì khó hiểu của người Đức / ?????????????
Hello mọi người!
Hôm nay mình muốn chia sẻ trải nghiệm của mình về 4 cái văn hoá cực kì khó hiểu của người Đức hashtag Kulturschock:
1. Sprache
2. Essen
3. Verkehrsmittel
4. Lebenstil
Mong mọi người lắng nghe và bình luận ý kiến nha!
Btw please click ???? ??? ?????????
on my ??????? ??????? because it’s ????!!

Thông tin được chia sẻ bởi Xúc Xích Đức tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *