#24 Khởi nghiệp nuôi bò phải xem cho đến hết.|Nuôi bò nghiệp dư.

Các bạn cứ bình tĩnh, bây giờ mua bò là các bạn đang ném tiền qua cửa sổ và nó ảnh hưởng rất nhiều về sau. Chúc các bạn nuôi bò thành công.

#24 Khởi nghiệp nuôi bò phải xem cho đến hết.|Nuôi bò nghiệp dư.


Tác giả: Nông dân nghiệp dư chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE