23 THỦ THUẬT VỚI KEO NÓNG || Ý tưởng sáng tạo và đơn giản

23 THỦ THUẬT VỚI KEO NÓNG || Ý tưởng sáng tạo và đơn giản

23 THỦ THUẬT VỚI KEO NÓNG || Ý tưởng sáng tạo và đơn giản

DẤU THỜI GIAN:
00:04 Dễ dàng sửa chữa bằng keo nóng
00:20 Bong bóng keo nóng
04:15 Ý tưởng thông minh với móc treo
05:02 Thủ thuật làm vườn tuyệt vời
09:09 Cách dễ dàng để làm sạch áo thun của bạn

—————————————————————————————-
Video này được thực hiện cho mục đích giải trí. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính đầy đủ, an toàn và độ tin cậy. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện dựa theo thông tin trên video này đều tự chịu rủi ro và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào. Trách nhiệm của người xem là sử dụng có phán đoán, chăm sóc và phòng ngừa nếu có kế hoạch bắt chước, mô phỏng.

Video sau đây có thể có hành động được thực hiện bởi các diễn viên của chúng tôi trong môi trường được kiểm soát – vui lòng sử dụng biện pháp phán đoán, chăm sóc và phòng ngừa nếu bạn dự định sao chép.
—————————————————————————————-
Đăng ký 5MC Tuổi TEEN: https://bit.ly/2PAJoA6
—————————————————————————————-
Music by Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com/

Tài liệu chứng khoán (hình ảnh, cảnh quay và khác): https://www.depositphotos.com

Thông tin được chia sẻ bởi 5MC Tuổi TEEN tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *