『Đấng Thiết Kế của sự sống và Đức Chúa Trời Mẹ』▶Đức Chúa Trời Mẹ, Mẹ trên trời

『Đấng Thiết Kế của sự sống và Đức Chúa Trời Mẹ』▶Đức Chúa Trời Mẹ, Mẹ trên trời

『Đấng Thiết Kế của sự sống và Đức Chúa Trời Mẹ』▶Đức Chúa Trời Mẹ, Mẹ trên trời

【tiếng Việt, Vietnamese】
[Bản quyền video này thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Cấm sao chép và phân phối trái phép]

Kể tòa nhà 63 ở Yeouido, kể cả xe ô tô có 20.000 phụ tùng, không có bất cứ cái gì tự nhiên được làm nên.
Mọi vật đều có người làm ra, và có quá trình thiết kế.

[Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng thiết kế sự sống đời đời]
Mọi vật đều được sáng tạo theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Chim trên trời, nhiều cá biển và các loài thú ngoài đồng, mọi sinh vật đều nhận sự sống từ mẹ.
Thế thì sự sống đời đời được ban cho loài người thông qua con đường nào?
Kinh Thánh làm chứng rằng lời đáp ấy chính là “Đức Chúa Trời Mẹ”.

[Sáng Thế Ký 1:26-27]
“Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta… Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”

[Galati 4:26]
“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”

〖Church of God Introduction〗
▶ http://introwmscog.org

Thông tin được chia sẻ bởi Church of God Pastor Kim Joo-cheol Sermon tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *